O podjetju CHC Navigation

Podjetje CHC Navigation (Huace:300627.SZ) je bilo ustanovljeno leta 2003. Ustvarja inovativne GNSS rešitve za potrebe navigacije in določanja položaja s poudarkom na povečevanju učinkovitosti uporabnikov. CHCNAV merilni instrumenti in rešitve so namenjene širokemu naboru aplikacij v različnih vejah industrije - od geodezije, geologije, kartografije, gradbeništva, GIS, kmetijstva, gozdarstva in hidrografije. 

Ozadje

CHCNAV se skokovito širi tako v geografskem smislu kot v različnih tržnih segmentih. Pri tem predstavljajo odločilno prednost številni prodajni, servisni in podporni centri po vsem svetu. Bližina do naših strank je ključni dejavnik za ustrezno razumevanje potreb prostorsko orientiranih strank v tem hitro spreminjajočem se okolju.

Integrirane rešitve

Integracija tehnologije za CHC Navigation pomeni korak naprej od klasičnih geodetskih merilnih instrumentov. Za nas to pomeni razvoj geoprostorskih orodij, ki zagotavljajo sprejemanje učinkovitih odločitev za geoprostorsko skupnost uporabnikov. CHCNAV in njegove podružnice so globalni dobavitelji integriranih rešitev - od terestričnega- do zajema iz zraka, od tradicionalne GNSS RTK izmere do masovnega zajema podatkov s 3D mobilnimi kartirnimi sistemi na vozilih, plovilih ali brezpilotnih letalnikih, vodenja gradbenih in kmetijskih strojev, od realno-časovne infrastrukture za RTK GNSS omrežja do naprednih sistemov za opazovanje premikov grajenega okolja.

Omogočamo tehnologijo

Vse od ustanovitve leta 2003 je CHCNAV vedno ustvarjal tehnologijo z visokimi standardi. Pri tem pa je imel vedno pred očmi dva ključna faktorja - višino začetne investicije ter skupne stroške lastništva (TCO) za naše stranke. Tehnologija mora ostati dosegljiva. In CHCNAV omogoča tehnologijo za naraščajoče število geoprostorskih profesionalcev v številnih državah.